تاریخ چاپ :

2024 May 22

www.islamage.com    

لینک  :  

عـنوان    :       

ضرورت آگاهی از حوادث عصر خلفای راشدین

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بر همین اساس احساس نمودیم که در مورد ارایه مطالب تاریخی مختصری راجع به برخی از حوادث مهم و حساس که در عصر خلفای راشدین روی داده نیاز مبرمی وجود دارد، به ویژه حوادث که با سخت‌ترین و خطرناک‌ترین توطئه‌های دشمنان همراه بوده، و پس از آن دروغ‌پراکنی‌ها و افتراهای بسیاری در موردشان انجام گرفته و بر اساس آنها تحلیل‌های مختلفی صورت گرفته و احکام متفاوتی صادر گردیده‌اند.

ما از میان آنها مقطع «از خلافت تا شهادت» خلفای راشدین را برگزید‌ه‌ایم، تا از آن تصویری کلّی و دورنما و صحنه‌های کوتاهی را ارایه نماییم. ما در این اقدام خویش به روایت‌های صحیح و قابل قبول اعتماد نموده و روایت‌های جعلی و نادرست را کنار نهاده‌ایم.

هدف از ارایه این گزیده‌های تاریخی در رابطه با «خلافت و شهادت» خلفای راشدین، نقد روایت‌های موضوع و تبیین دروغ بودن روایت‌های روایان روایت‌ساز و بررسی مضامین آن دروغ‌پراکنی‌ها و بررسی علمی و اصولی آنها و افشار یاوه‌گویی‌ها و دروغ‌ها و تهمت‌های موجود در آنها نبوده است.

ما در پی نوشتن «منازعات تاریخی» نبوده‌ایم، هر چند این موضوع با تحقیق بررسی و تصفیه و کنکاش پیوندی مستقیم دارد، اما امیدوارم که خداوند محققین و متخصصین را برای تحقیق و تألیف در ارتباط با این موضوع یاری فرماید!

هدف اصلی ما ارایه دورنمای کلّی برگرفته شده از خلاصة روایت‌های صحیح برای خوانندگان گرامی است، تا توشه‌ای علمی و محصولی فرهنگی بگردد و آنان خود را به آن مسلح نمایند، و با مواد تاریخی آن کاخ دانش تاریخی خود را بسازند!

ما بر این باوریم که در زمینه‌ی همه‌ی موضوع‌های مربوط به عقیده، تفسیر، حدیث، تاریخ، فقه و لغت در دو جهت کتابت ضرورت دارد :

با ارایه خلاصه‌ای علمی و اصولی لازم است در جهت «مثبت‌ و سازنده» کار کرد، تا برای خوانندة مسلمان به صورت علم و معرفت قابل قبول دربیاید :

از طرف دیگر با بیان دیدگاه‌های مردود و در رابطه با موضوع مورد نظر و نقد نقض و بیان باطل و افترا و نادرست بودنشان تلاش کرد. تا با این عملکرد علمی و انتقادی فرهنگی، خوانندة مسلمان در مورد آنها با هوشیاری عمل کند و فریبشان را نخورد.

اما چیزی که در عرصة «میراث فرهنگی اسلامی» ما جای تأسف دارد، این است که بیشتر تألیفات علما و محققین مسلمان در زمینه علوم مختلف اسلامی تنها در جهت دوم یعنی رویکرد و انتقاد قرار گرفته‌اند، این کار هر چند مطلوب و ضروری است، اما همة کار و مسئولیت به شمار نمی‌آید!

کتاب‌هایی که در رابطه با روش «مثبت و سازنده» در ارتباط با هر موضوعی نوشته شده باشند، اگر نادرست نباشند، بسیار اندک‌اند.

این ملاحظه‌ای بود که یادآوریش را در رابطه با این گزیده‌های تاریخی راجع به «خلافت تا شهادت» خلفای راشدین لازم دانستیم که ما روش علمی اولی را در پیش گرفته و هدف ارایه توشه‌ی مثبت تاریخی بوده است.

وقتی به کتاب‌های تاریخی قدیمی مراجعه نمودیم، با انبوهی از روایت‌ها و اخبار متفاوت و ناسازگار با هم روبرو گردیدیم. که بسیاری از آن‌ها تکراری و تعدادی از آنها گفتار و کردارهایی را به اصحاب بزرگوار رسول خدا صلی اله علیه وسلم  نسبت می‌دهند که به هیچوجه با ایمان و آگاهی و پرهیزکاری و روح برادری و حاکم بر ایشان سازگاری ندارند و برخی دیگر از آنها روایت‌های است که جاعلان و دروغ‌سازان آنها را از طرف خود ساخته و پرداخته‌اند!

تعدادی از روایت‌ها صحیح و حقیقی بوده که توسط اشخاص صادق و مورد اعتماد روایت گردیده‌اند، و دورنمایی ازحق و انصاف و در پیش گرفتن روش علمی و اصول تحقیقی در آنها مشاهده می‌شود.

ما در برابر خود همة‌ی‌ این امور را مشاهده می‌کردیم، اما همة‌ی سعی خود را برای حسن انتخاب و گزینش علمی و بر گرفتن درست‌ترین روایت‌هایی که توسط روایان مورد اعتماد نقل گردیده‌و با ایمان و تقوای اصحاب رسول خدا سازگاری دارند، به کار گرفته‌ایم.

 

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

 

 

سایت عصر اسلام

www.Islamage.Com