تاریخ چاپ :

2023 Sep 21

www.islamage.com    

لینک  :  

عـنوان    :       

جنگ يمامه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ابوبكر خالد بن الوليد را به يمامه فرستاد تا با بني حنيفه که پس از فوت پیامبر صلی الله علیه وسلم مرتد شده بودند بجنگد و قبلاً عكرمه بن ابي جهل و شرحبيل بن حسنه را فرستاده بود، تعداد سربازان لشكر بني حنيفه (40) هزار نفر بود، و وقتي خالد به آن جا رسيد در جلو شرحبيل بن حسنه را قرار داد، و در سمت راست زيد بن الخطاب، و در سمت چپ ابو حذيفه را قرار داد.

مسلمانان پيش رفتند تا اينكه به تپه‌اي مشرف به يمامه رسيدند آن جا لشكر خالد اردو زد و پرچم مهاجران با سالم مولي ابو حذيفه بود و پرچم انصار با ثابت بن قيس بود جنگ شدت گرفت تا اينكه ثابت بن قيس چاله‌اي كَنْد و پاهايش را تا نيمي از ساق در آن قرار داد، و او كفن پوشيده بود و در جايش جنگيد تا آن كه كشته شد، و بعضي از مهاجران به سالم مولي ابو حذيفه گفتند آيا مي‌ترسي كه از سوي تو دشمن به ما حمله كند؟ گفت اگر از سمت من دشمن بياييد پس بد حافظ قرآني هستم، پس خالد از همه جلوتر رفت و سپس در ميان دو صف ايستاد و مبارز طلبيد و هر كس براي مبارزه به سوي او مي‌آمد بلافاصله خالد او را مي‌كشت و وقتي جنگ شدت گرفت خالد مهاجران را از انصار جدا نمود و عرب‌هاى باديه‌نشين را جدا كرده و هر قبيله‌اي را زير پرچمي قرار داد تا مردم بدانند كه از كدام سو به آنان حمله مي‌شود و مسلمانان در اين جنگ چنان صبر و مقاومت كردند كه كمتر نظير آن را مي‌توان يافت و همچنان بسوي دشمن پيشروي مي‌كردند كه آنان را خداوند پيروز كرد، و كافران پا به فرار گذاشتند و مسلمين به جلو رفتند تا اينكه وارد مكاني بنام حديقه الموت شدند.

بني حنيفه درهاي اين باغ را به روي خود بستند و اصحاب آنان را محاصره كردند و البراء بن مالك گفت اي مسلمانان مرا روي آنها در باغ پرتاب كنيد، مسلمين او را بال‌هاي نيزه‌ها كرده و از بالاي ديوار او را داخل باغ انداختند.

و او با آنها جنگيد تا اينكه در باغ را باز كرد و مسلمين از در و ديوار وارد باغ شدند و مرتدان يمامه را كشتند تا اينكه به مسيلمه رسيدند آن گاه وحشي بن حرب بسوي مسيلمه رفت و نيزه‌اش را بسوي او پرتاب كرد نيزه به مسيلمه اصابت كرد و او را از پاي در آورد. تقريباً (10) هزار نفر از مرتدان كشته شدند، و (600) نفر از مسلمين به شهادت رسيد.( نیزه ای که وحشی با آن مسیلمه کذاب را به هلاکت رسانید،همان  نیزه‌ایست که وحشی بوسیله آن شیر خدا حمزه بن عبدالمطلب عموی پیامبر را کشت و اینک سرسخت‌ترین دشمن خدا مسیلمه با آن کشته شد.)

و باقيمانده مرتدان به قلعه پناه بردند آن گاه خالد با آنان صلح كرد و آنها را به اسلام فرا خواند پس همه مسلمان شدند، و افرادي از آنان قبل از رسيدن به قلعه اسير شده بودند كه از آن جمع زني بود كه علي بن ابي طالب بعنوان كنيز با او همبستر شد و علي از او صاحب فرزندي بنام محمد شد كه به محمد بن الحنفيه معروف است.

 

و صلی الله و سلم علی محمد و علی آله و اصحابه الی یوم الدین


 

سایت عصر اسلام

IslamAge.Com