تاریخ چاپ :

2024 Jul 13

www.islamage.com    

لینک  :  

عـنوان    :       

احکام میت

احکام میت


امروزه با گسترش دانش و پیشرفت علوم پزشکی، نشانه‌ها و علایم مرگ برای حاضران روشن شده و به مرگش یقین پیدا کرده اند.


اما گاهی انسان بدور از پزشک و دستگاه‌های پزشکی می ‌میرد، بنابراین، لازم است تا انسان نشانه‌‌های مرگ را بشناسد تا فرد مرده با کسی که بی‌هوش شده است، متمایز گردد.


بنابراین، مرگ، احکام شرعی و مسائل فقهی ویژه‌ای دارد که بر مسلمان دانستن این مسائل و علایم و کیفیت غسل و دفن لازم است.


بنابراین،

علایم مرگ کدامند؟

غسل و کفن میّت چگونه است؟

کیفیت نماز و دفت میّت چگونه است؟

نشانه‌‌های مرگ

مرگ نشانه‌‌هایی دارد که بر میت ظاهر می ‌گردند و برخی از آن‌ها عبارتند از:

خیره شدن چشم‌ها، گویا چشم به بالای خود نگاه می‌ کند که چیزی به دور رفته است.

کج شدن بینی به راست یا چپ.

سست شدن فک پایین در اثر سست شدن اعضای بدن در اغلب اوقات.

سرد شدن جسم در اغلب اوقات.

سکون قلب و باز ماندن ضربات آن.

بنابراین، هر گاه این علامات یا پاره‌ای از آن‌ها ظاهر گردید، دلیل بر مرگ بوده و وقوع آن نزدیک است.


بردن جنازه به ‌سوی قبرستان

مستحب است که جنازه را زود تجهیز نموده و به قبرستان ببرند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند: "هنگامیکه جنازه آماده می ‌شود و مردان آن را بر روی شانه‌‌هایشان می ‌گذارند، اگر شخص نیکی باشد، می ‌گوید: مرا زودترببرید. اگر شخص ناصالحی باشد، بهفغان و ناله در می‌آید و می‌ گوید: وای بر من، مرا کجا می ‌برید؟ این آه و فغانش را بجز انسان، هر چیز دیگر می‌ شنود. و اگر انسان‌ها آن را بشنوند، بیهوش می‌افتند"[1].


همچنین سنت است که میت را زود تجهیز نموده و به دفنش اقدام نمایند. چنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: "در تجهیز و تدفین جنازه شتاب کنید، زیرا اگر نیک است، پس او را به سوی خیر می‌ برید و اگر غیر از این است، پس چیز بدی را از گردن‌هایتان پایین می ‌گذارید»[2].


سه چیز میت را همراهی می‌ کنند

انسان در زندگی‌اش به برخی امور اهمیت داده و اهتمام می‌ ورزد، از قبیل: جمع مال، خرید اثاث و کالا، به دست آوردن ماشین‌های خوب، منزل و مسکن مرفه. همچنین به زن، فرزند و خانواده توجه خاصی می کند و به کارش نیز اهمیت می ‌دهد، چه کار خوبی باشد یا کار بدی.


اما هر گاه انسان بمیرد، سه چیز او را همراهی می ‌کند، اموالش از قبیل: ماشین و... خانواده‌اش از قبیل برادران و فرزندان، و عملش، اعم از این که نیک بوده است یا بد. وقتی او را دفن می ‌کنند، دو مورد باز می ‌گردند و یکی با او می‌ ماند.


آری، اهل و خانواده و مال و دوستان باز می ‌گردند و عمل با او باقی می ‌ماند و در قبر با او داخل می‌شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: "سه چیز میت را همراهی می ‌کند، آن گاه دو تا باز می ‌گردند و یکی باقی می‌ ماند: اهل، مال و عمل او را همراهی می ‌کنند و آن گاه اهل و مال باز می ‌گردند و عمل باقی می ‌ماند"[3].


همین که روح میت از بدن جدا می ‌شود، از حیات دنیا به حیات برزخی منتقل می ‌شود.

بنابراین، حیات برزخی یعنی چه؟ اوضاع و احوال ساکنان قبور چگونه است؟

به یاری الله در صفحات آینده در این مورد بحث خواهیم کرد.

وقفه...

ای دریغاااا...

ما در دنیا به اموری اهمیت می ‌دهیم که از ما پشت می ‌کنند و از آنچه در قبر با ما همراه می‌ شود، غفلت می ‌ورزیم.
[1]- صحیح بخاری.

[2]- صحیح مسلم.

[3]- صحیح مسلم.