تاریخ چاپ :

2024 Jun 23

www.islamage.com    

لینک  :  

عـنوان    :       

مُخَضْرَم چه کسی است؟

بسم الله الرحمن الرحیم


مُخَضْرَم چه کسی است؟

 

کسی که به طور مستقیم مشرف به دیدار رسول الله صلی الله علیه وسلم نشده باشد از صحابه به شمار نمی آید. برای همین محدثین کسانی را که در زمان حیات نبی صلی الله علیه وسلم ایمان آورده بودند بدون اینکه ایشان را دیده باشند آنان را "مخضرمون از تابعین" نامیدند؛ زیرا هم دوران جاهلیت و هم دوران اسلام را درک کردند.


ابو عبدالله حاکم رحمه الله می فرماید: "اما مخضرمون از تابعین: کسانی هستند که دوران جاهلیت و حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم را درک کردند اما با ایشان همنشینی نداشتند. از جمله: ابو رجاء العطاردی، ابو وائل اسدي، سوید بن غَفَلَه، عثمان نهدي و دیگر تابعین"[1].


 حافظ ابو عمرو ابن صلاح رحمه الله می فرماید: "مخضرمون از تابعین: کسانی هستند که دوران جاهلیت و حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم را درک کردند و مسلمان شدند اما همنشین ایشان نبودند. مفرد آن (مُخَضْرَم) – بفتح حرف را – مانند اینکه او خُضْرِم شده: یعنی از همتایانش کسانی که همنشینی و معاشرت و.. نصیب شان شده، جدا مانده است. آنان را (مسلم) ذکر نموده که به بیست نفر می رسند، از جمله: ابو عمرو شیبانی، سوید بن غفله کندی، عمرو بن میمون اودی، عبد خیر بن یزید خَيْوانی، ابو عثمان نهدی، عبدالرحمن بن مل، ابو حَلال عَتَکی ربیعه بن زراره"[2].


واژه ی مخضرم برگرفته از چیزی است که میان دو امر متردد باشد.


حافظ عراقی رحمه الله می فرماید: (مخضرم بین صحابه به خاطر درک زمان جاهلیت و زمان اسلام و بین تابعین به دلیل عدم رؤیت نبی صلی الله علیه وسلم متردد است. پس او بین دو امر متردد است)[3].

 

مترجم: ام احمد

https://islamqa.info

 [1] معرفة علوم الحديث: ص/44

[2] المقدمة: ص/179

[3]  التقييد والإيضاح: ص/323 با اختصار